Dự án Cocobay Towers thuộc Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay Đà Nẵng. Cocobay Towers được phát triển toàn diện bởi Tập đoàn Empire Group.
Dưới đây là một số chính sách bán hàng Cocobay Towers tầng 31 và 32 cho các nhà đầu tư.

1. Chính sách bán hàng Cocobay Towers cam kết thu nhập từ chương trình cho thuê

Chương trình cam kết thu nhập từ năm thứ nhất đến hết năm thứ 9:
Mức cam kết Thu nhập tiền thuê: Khách hàng được nhận 75% thu nhập thuần từ chương trình cho thuê nhưng không thấp hơn 11%/năm x Tỷ lệ phần trăm thanh toán Tổng Giá Bán Căn hộ; khách hàng tự chịu thuế Thu nhập cá nhân và VAT với nhà nước.
Thời gian cam kết: 9 năm kể từ ngày khách thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Tổng Giá Bán Căn Hộ.
Điều kiện thanh toán: Chủ đầu tư bắt đầu thanh toán Thu nhập tiền thuê cam kết khi Khách hàng thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Tổng Giá Bán Căn Hộ.
Kỳ thanh toán: Kỳ đầu tiên sau 30 ngày kể từ ngày chốt doanh thu gần nhất. Các kỳ tiếp sau 30 ngày kể từ ngày chốt doanh thu 06 tháng/lần. (có 2 đợt chốt doanh thu trong năm 30/06 và 31/12)
Từ năm thứ 10 trở đi: chia sẻ doanh thu 80%/20%

2. Quyền lợi Khách hàng khi tham gia chương trình cho thuê Cocobay Towers

Sử dụng 15 đêm miễn phí kể từ ngày khách thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Tổng giá bán Căn hộ.
Trong trường hợp không có Căn hộ trống tại thời điểm đăng ký, Chủ Căn hộ có thể được quy đổi số đêm nghỉ trong cùng hệ thống Empire Group.
Đơn vị quản lý Tháp Tây Nam: Viceroy
Thời gian vay: Từ 10 năm đến tối đa 20 năm
Thời gian ưu đãi: 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên
Lãi suất trong thời gian ưu đãi 7%: Thời gian: Từ ngày giải ngân đầu tiên đến tối đa 36 tháng sau giải ngân.
(Chủ đầu tư trả lãi vay cho Ngân hàng đối với khoản vay 60%/Tổng Giá bán, và áp dụng với các khoản giải ngân trước ngày 31/06/2018)
Lãi suất từ ngày kết thúc ưu đãi: Khách hàng chi trả theo lãi suất của ngân hàng tại từng thời điểm.
Tỷ lệ cho vay: 60% Tổng giá bán (gồm có VAT)
Kế hoạch trả nợ: Lãi và gốc: 6 tháng/kỳ
Tài sản đảm bảo: Tài sản hình thành trong tương lai, không cần thế chấp tài sản khác
Phí trả nợ trước hạn
Trong thời gian hỗ trợ lãi suất: 0%/ năm
Từ sau hết thời gian hỗ trợ lãi suất trở đi: khách hàng chi trả theo quy định của ngân hàng SHB tại từng thời điểm.
Mọi thông tin dự án Cocobay Towers, nhà đầu tư xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ

Trưởng phòng Kinh doanh Cocobay Đà Nẵng

An Hòa : 0984 623 777 – 0912.746.683